Till översikten

Allvitamin för marsvin

Ett C-Vitaminpreparat som även innehåller de fettlösliga vitaminerna djuret behöver. Vid överdosering av de fettlösliga vitaminerna, lagras överskottet i kroppen. Våra vitaminer är komponerade så, att detta inte sker om doseringen följs.

Skall ges dagligen.

Många gånger blir uppmärksamheten på marsvinens
C-vitaminbehov så dominant, att andra vitaminbrister kan uppstå

Dosering: 12 droppar per dag till vuxet djur. Dräktiga och digivande honor 30 droppar per dag. Eftersom marsvin ofta dricker små mängder vatten, är det säkrast att ge vitaminerna direkt i munnen.