Till översikten

C-Vitamin för marsvin

C-Vitamin, med jordgubbssmak, täcker marsvinets särskilda behov av C-vitaminer. Smaken av jordgubb är tilltalande och det är därför enkelt att lära djuret att dricka det från en sked.

Vid doseringen av C-vitaminer till marsvin, är det viktigt att uppmärksamma att de rekommenderade 12 dropparna, är
den dagliga dosen. Ger man vitaminerna i vattnet, måste man begränsa vattenmängden till den faktiska konsumtionen. Detta gäller även för växande marsvin.

Har man t.ex. ett marsvin och en kanin tillsammans, ger man lämpligen marsvinet C-vitaminer i munnen och blandar kaninvitaminerna i dricksvattnet. C-vitamin är vattenlösligt, och vid överdosering avgår resterna med urinen.

Vid störningar, tex. miljöombyte, byte av partner m.m. kan man tredubbla dosen under ett par dagar.

Dosering: 12 droppar per dag till vuxet djur. Unga djur och dräktiga honor 20 droppar per dag. Är marsvinet tillsammans med en kanin så ges C-vitaminerna direkt i munnen och kaninens vitaminer i dricksvattnet.
Nytt vatten varje dag.
C-vitaminer kan ges till alla djur vid stressituationer, såsom miljöombyte, ändrade foderrutiner etc.