Till översikten

Allvitamin för smågnagare

Allvitamin för smågnagare är avpassat för hamster, råttor, möss, gerbiler, m.fl. Alltså djur som i huvudsak äter olika sorters ”feta” fröer.

En kost som innehåller mycket fett, och är proteinrik, kräver mer av vissa vitaminer för att djuret rätt skall kunna tillgodogöra sig födan.

Dosering/dag: 1 droppe/0,5 dl vatten. Detta sätt att dosera innebär att djuret får i sig rätt mängd vitaminer oberoende av storlek. För stort intag av fettlösliga vitaminer lagras i kroppen. Därför är det viktigt att doseringsanvisningen följs. Vid stress, foderbyte och konvalecens kan doseringen tredubblas.