Till översikten

Allvitamin för växande djur

Kanin, marsvin, hamster, möss, alla har de samma upplevelse när de byter miljö, och kommer till ett nytt hem.
De får uppleva nya synintryck, en ny bur , nya dofter, och nya händer………

Genom att använda Allvitamin för Växande Djur i dubbel dos, första veckan i det nya hemmet, får den lilla ungen hjälp med att klara av den stress som miljöbytet medför.

Allvitamin för Växande Djur är framställt för att tillgodose unga djurs vitaminbehov under uppväxten. För att unga djur skall växa och utvecklas normalt behöver de mer av t. ex. vitaminerna A, C och D än vuxna djur men det är också nödvändigt att B-vitaminkomplexet tillförs i lämplig mängd. Det är också viktigt att inte överdosering sker av de vitaminer som kan lagras i kroppen, därför är Allvitamin för Växande Djur komponerat så att inte skadlig upplagring av de fettlösliga vitaminerna A D E K sker, om doseringen följs.
Allvitamin för Växande Djur är även lämpligt att använda till dräktiga och digivande honor. Fosteruppbyggnad och mjölkproduktion är ett krävande tillstånd och för att honornas kondition inte ska försämras under denna period behöver de ett liknande tillskott av vitaminer som växande djur.

Dosering/dag: 2 droppar/1 dl vatten. Dräktiga och digivande honor dubbel dos. Detta sätt att dosera innebär att djuret får i sig rätt mängd vitaminer oberoende av storlek. För stort intag av fettlösliga vitaminer lagras i kroppen. Därför är det viktigt att doseringsanvisningen följs. Vid stress, foderbyte och konvalecens kan doseringen tredubblas under 5-7 dagar.